Säkerhetskultur

Vad är säkerhetskultur?

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö. Säkerhets­kulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det som känne­tecknar en god säkerhets­kultur på en arbets­plats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av ”kulturen”.

Vad har vi för säkerhetskultur på vår arbetsplats? Gör en undersökning och ta tempen, utifrån den kan ni göra en handlingsplan och arbeta vidare för att få en hälsosam och olycksfri arbetsplats.

Det finns några olika verktyg du kan använda för att mäta säkerhetskulturen. nedan har du länkar till två st.

Arbetsmiljöverkets enkätverktyg

Prevents Säkerhetsvisaren