Våra tjänster

Här är ett axplock av tjänster vi kan erbjuda

Utbildningar

Arbetmiljörelaterade tjänster

Upprättande av systematiskt arbetsmiljöarbete

Inhyrd resurs

Införande och utveckling av
IA-systemet för arbetsmiljörapportering

IA-systemet som tillhandahålles av AFA försäkring är ett förträffligt verktyg för att hålla liv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Såväl inrapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor kan göras vilket sedan ska leda vidare till utredning, åtgärd och uppföljning. Det går även utmärkt att använda i det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att registrera genomförda skyddsronder. IA-systemet som finns anpassat för de flesta branscher är kostnadsfritt och kan enkelt beställas av AFA-försäkring. Systemet konfigureras av en administratör i den egna organisationen. Det finns bra manualer och instruktioner framtagna för detta. Säkerhetsstrategen kan stötta i den här processen och ansvara för alltifrån konfiguration till implementering och utbildning av användare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi erbjuder följande tjänster för att hjälpa er skapa en uppfattning om var ni i nuläget ligger till i ert arbetsmiljöarbete.

  • Nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Läs mer här)
  • Vilka av arbetsmiljöverkets föreskrifter er verksamhet omfattas av (Läs mer här)

————————————————————————————————————————–

  • Nulägesanalys
  • Genom att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete är det möjligt att försäkra sig om att arbetsmiljön håller hög kvalitet. Aktivt arbetsmiljöarbete ger alla i verksamheten möjlighet att må bra, trivas och känna sig säkra i sina jobb. En dynamisk och välfungerande arbetsmiljö som även är dokumenterad gynnar verksamheter i flera avseenden. Samtidigt som det ökar företagets eller organisationens marknadsvärde bidrar det även till en säkerhetsmedvetenhet och en positiv atmosfär inom personalgruppen.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är således ett verktyg via vilket verksamheter kan utvecklas till det bättre. Vår avsikt är att hjälpa er synliggöra arbetsmiljöarbetet och göra det till en naturlig del av verksamheten för att öka säkerhet, trivsel och självklart – företagets lönsamhet.
  • Vid en nulägesanalys går vi igenom ert nuvarande arbetsmiljöarbete tillsammans, antingen på plats genom besök eller på annan plats som ni finner lämpligare. Genom samtalet skapar vi oss en bild av er verksamhet och de arbetsmiljörelaterade utmaningar som kan finnas. Våra konsulter är mycket välbekanta med arbetsmiljöverkets föreskrifter och de lagstadgade krav som finns inom området. Såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö berörs och speciell stor vikt kan komma att läggas vid något av områdena om behovet finns eller önskas.
  • Slutligen återkommer vi med en utförlig skriftlig rapport där vi belyser utvecklingsområden, eventuella fallgropar och styrkor inom ert företag eller organisation.
    Där ges konkreta förslag på hur arbetsmiljöarbetet kan bli en naturlig del av er verksamhet. Behöver ni sedan ytterligare vägledning inom arbetsmiljöområdet eller hjälp med att systematisera arbetsmiljöarbetet så hjälper vi er mer än gärna!

———————————————————————————————————————

Arbetsmiljöverket har i dag ett sextiotal föreskrifter. De flesta är inriktade mot specifika risker eller arbetsmoment. I och med detta kan det vara svårt att ha koll på vilka föreskrifter som omfattar verksamheten. Vi erbjuder därför att göra en genomgång av föreskrifterna och presentera en lista av de föreskrifter er verksamhet omfattas av.

Önskas en djupare genomgång erbjuder vi även att gå igenom verksamheten och jämföra gentemot AFS:arna för att på ett enkelt sätt se var ert arbetsmiljöarbete kan förbättras

Första utkast. Tänker som flik under tjänster på hemsidan. Sen kan man klicka på nulägesanalys/AFS och läsa mer vad det innebär.